Lietuviu klasika1

Lietuviu klasika -1

Pagrindinis Liet.klasika1 Liet.klasika2 Nuorodos

Lietuviu klasikos kuriniai

Gedimino laiskai

Jonas Aistis "Poezija"

Jurgis Baltrusaitis "Poezija"

Antanas Baranauskas "Anyksc¨iu silelis"

Jonas Basanavicius "Mano gyvenimo kronika"

Jonas Basanavicius" Priekalba"

Jonas Biliunas"Liudna pasaka"

Jonas Biliunas "Brisiaus galas"

Jonas Biliunas "Kliudziau"

Jonas Biliunas "Liudna pasaka"

Jonas Biliunas "Kudikystes sapnai"

Jonas Biliunas "Laimes ziburys"

Kazys Binkis "Simtas pavasariu"

Kazys Boruta "Baltaragio malunas"

Bernardas Brazdzionis"Per pasauli keliauja zmogus"

Petras Cvirka "Kasdienes istorijos"

Simonas Daukantas "Budas senoves lietuviu ,kalnenu ir zemaiciu"

Mikalojus Daukša "Prakalba i malonuji skaitytoja"

Janina Degutyte "Artumas"

Kristijonas Donelaitis "Metai"

Jonas Gaidamavic¨ius "Varpas"

Jonas Grusas "Laimingasis-tai as"

Mikalojus Husovianas "Giesme apie stumbra"

Antanas Kalanavic¨ius "Progiesmiai"

Marius Katiliskis "Miskais ateina ruduo"

Vincas Kreve "Siaudinej pastogej"

Vincas Kreve "Skirgaila"

Vincas Kreve "Dainavos salies senu zmoniu padavimai"

Vincas Kreve "Galvazudys"

Vincas Kreve "Skerdzius"

Vincas Kudirka "Tautiska giesme"

Vincas Kudirka "Laisvos valandos.Satyra"

Vytautas Mac¨ernis "Po ukanotu nezinios dangum"

Algimantas Mackus"Ir mirtis nebus nugaleta"

Jonas Maciulis-Maironis "Pavasario balsai"

Vytautas Mac¨ernis-proza ir poezija

Adomas Mickevic¨ius "Grazina""Konradas Valenrodas"

Martynas Mazvydas "Katekizmas"

Adomas Mickevicius " Konradas Valenrodas.Pratarme"

Adomas Mickevic¨ius " Lietuvisku dainu fragmentai"